Logo Cosmin.jpg

invata limba persana la biblioteca judeteana arges

Invata limba persana GRATUIT!

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Interviu cu Ambasadorul Iranului în România

Excelenţa Sa domnul Hamid Moayyer, Ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureşti, a avut amabilitatea să-mi ofere acest interviu în toamna anului 2017.

Mihai Cernătescu, preşedinte al Asociaţiei Culturale Multiculture – Excelenţă, cunoscând diversitatea etnică şi religioasă a Iranului, cum apreciaţi libertăţile acestor entităţi şi felul în care pot să-şi afirme identitatea? 

E.S.H.M. - Republica Islamică Iran recunoaște libertatea de opinie și respectă celelalte religii, culturi și identități, în cadrul totunitarului pe care acestea îl formează. Iranul este o țară care crede în dialogul civilizațiilor și culturilor, precum și în apropierea dintre religiile islamice și în existența bunelor relații cu celelalte religii. Diferitele grupuri religioase din Iran se bucură de libertate completă în ceea ce privește ritualurile religioase. Aceste grupuri au propriile lor instituții și centre. Constituția Republicii Islamice Iran prevede ca cinci locuri din Adunarea Consultativă Islamică să fie acordate minorităților religioase, astfel încât minoritatea armeană are doi reprezentanți, un loc aparține asirienilor și caldeenilor, comunitatea evreiască deține un loc, și de asemenea și comunitatea de zoroastrieni, în ciuda faptului că aceștia din urmă nu ar fi putut, în mod normal, să aibă un reprezentant în Parlament, din cauza numărului redus al populației de zoroastrieni. Acești reprezentanți ai minorităților religioase folosesc cartea lor sfântă pentru a depune jurământul, conform Constituției.

Armenii au zeci de biserici și cincizeci de școli private. Asirienii din Iran au, de asemenea, cincizeci și nouă de biserici în orașul Urmia, și șase biserici în Teheran. Există și două biserici ortodoxe. Chestiunile privind căsătoriile, divorțurile și moștenirile țin de bisericile creștine, iar creștinii au propriile tribunale religioase.

Evreii iranieni din Teheran au zece sinagogi funcționale.

Republica Islamică Iran, în vederea soluționării problemelor minorităților religioase, ia în considerare drepturile lor culturale și sociale în legea partidelor, a comunităților, etc. (adoptată în anul 1981), astfel încât, potrivit acestei legi, ei pot înființa asociații pentru urmărirea, în vederea rezolvării, a chestiunilor și problemelor societăților lor. Trebuie remarcat faptul că, în prezent, în Republica Islamică Iran, activează aproximativ 60 de asociații sociale și culturale aparținând societății alcătuite de minoritățile religioase.

Sub umbrela Consiliului Califatulului Armenilor din Teheran, există aproximativ 25 de asociații și cluburi active în diverse domenii ale vieții comunității armenești, inclusiv în cultură, caritate și sport. Aceste asociații și cluburi funcționează, în mare parte, sub tutela Consiliului Califatului, și sunt strâns legate de acesta.

Situația minorităților din Iran constituie unul dintre cele mai bune exemple de coexistență pașnică. Statutul minorităților din Iran este exemplar în ceea ce privește libertatea, desfășurarea activităților religioase, participarea la activități sociale și politice, precum și posibilitatea participării în toate procesele politice. Ceea ce este cel mai important este faptul că Republica Islamică Iran contribuie semnificativ, susținând minoritățile religioase în demersurile lor de promovare a aspectelor religioase și culturale, și chiar furnizarea energiei electrice, gazelor și apei curente în sinagogi, biserici și temple zoroastriene din Iran se face în mod gratuit. Un buget semnificativ este alocat efectuării de renovări ale centrelor religioase aparținând minorităților religioase și ale centrelor unde aceastea își desfășoară activități culturale, acest lucru demonstrând faptul că evreii iranieni, creștinii și zoroastrienii sunt parte integrantă a poporulului iranian. Prin urmare, dacă privim Iranul prin prisma legislației occidentale privind drepturile omului, vom constata că Republica Islamică Iran este cea mai democratică țară din Orientul Mijlociu, și că libertatea religioasă și atenția acordată chestiunilor legate de minoritățile religioase, sun forma în care acestea se regăsesc în Iran,  nu se întâlnesc în nicio altă parte a lumii.

Citeşte mai departe: Interviu cu Ambasadorul Iranului în România

M.C. - Poporul iranian este unul dintre cele mai tolerante din lume. Oameni deschişi şi primitori, iranienii sunt gazde deosebite pentru aceia care ştiu să vadă dincolo de cutumele societăţii occidentale. De unde vine această atitudine specială?

E.S.H.M. - Unul dintre frumoasele obiceiuri ale culturii noastre este acela de a avea oaspeți și de a fi oaspeți. În multe țări ale lumii se poate vedea clar un comportament rece, inflexibil, neînsuflețit, și o viață automatizată, dar în Iran, chiar și în cele mai îndepărtate sate, căldura și ospitalitatea oamenilor se reflectă în fiecare vorbă rostită. Potrivit învățăturilor islamice, Dumnezeu iubește oaspeții, și dacă nu tratezi un oaspete cu tot respectul cuvenit, e ca și cum L-ai insulta pe Dumnezeu. Sentimentul de empatie, umanitate și bunătate reprezintă una dintre cele mai importante trăsături ale acestei culturi antice. În cultura islamică, ospitalitatea și primirea oaspeților determină crearea și sporirea sentimentului de familiaritate și apropiere, oaspeții se bucură de bogăția gazdelor, fapt care arată atât prețuirea și respectul față de oameni, cât și disponibilitatea de a se face compromisuri financiare, iar cei care păstrează mai mult această tradiție și acest tip de etică, se mândresc întotdeauna cu acest lucru.

 

M.C. - Viaţa culturală iraniană este nu numai extrem de veche dar se afla în fruntea culturilor din Orientul Mijlociu. Cum sprijină statul iranian oamenii de cultură, artiştii etc?

E.S.H.M. - Civilizația și cultura iraniană au o mare valoare și importanță pentru promovarea artei, iar comunitatea iraniană își susține artiștii, în toate domeniile artistice. Conducătorul Suprem al Republicii Islamice Iran, în persoană, acordă o atenție specială artiștilor, și în cadrul unor ședințe organizate pe teme legate de artă, stabilește diverse politici și analizează artiștii. În acest an, Iranul a înregistrat o creștere de 16% a bugetului pentru cultură, iar peste 2,5% din bugetul țării este dedicat de către guvern problematicilor culturale și artistice, care includ educația fizică, turismul, religia, sportul și divertismentul, arta, patrimoniul cultural, mass-media, artizanatul, cercetarea și dezvoltarea.

 

M.C. - Ce anume din cultura Occidentala este apreciat in Iran si ce nu?

E.S.H.M. - Reacțiile pozitive s-au manifestat, într-o măsură mai mare, față de elementele materiale și de bunăstare ale culturii occidentale, și mai puțin față de elementele nemateriale, de invenții și de artefactele occidentale, iar valorile societății occidentale care au fost preluate de cultura iraniană indigenă sunt, de exemplu, libertatea și democrația.

Spre deosebire de țările occidentale, unde diversitatea culturală și etnică este importată și legată de noile lor politici din secolele recente, cum ar fi acceptarea imigranților, în țările vechi din Asia și din lumea musulmană, în special în Iran, diversitatea culturală și etnică are propriile rădăcini istorice și intrinsece.

Iranul a fost, de-a lungul istoriei, podul de legătură dintre civilizațiile orientale și occidentale, fiind întotdeauna un leagăn al coexistenței culturilor. Înainte de Islam, prima cartă a drepturilor omului, scrisă în Iran, se bazează pe diversitatea culturală și acceptarea culturilor etnice și indigene, subliniindu-le importanța, iar ruinele de la Persepolis, rămase Iranului din vremurile străvechi, cuprind monumente cum ar fi Poarta Națiunilor, care arată națiunea iraniană cunoștea în profunzime conceptul de diversitate culturală și etnică.

După ce poporul iranian a adoptat neprețuita și sfânta religie a Islamului, Iranul a rămas în continuare un loc potrivit pentru acceptarea culturilor, precum și pentru prezența culturilor etnice și indigene pe aceste meleaguri.

Arta și literatura noastră s-au inspirat din diversitatea culturală și etnică a Iranului, iar marile capodopere ale literaturii mondiale sunt create în acest tip mediu multicultural. Cu toate acestea, în unele țări nu se acordă atenția necesară conceptului de diversitate culturală și etnică, fapt care a condus la producerea unor dezastre majore, precum izbucnirea celor două războiae mondiale.

 

M.C. – Domnule Ambasador există o mare diferenţă între realităţile iraniene şi felul în care Occidentul este obişnuit să le perceapă. Majoritatea celor care iau contact cu Iranul profund observă imediat aceste diferenţe. Cum explicaţi această contradicţie?

E.S.H.M. - Da, este adevărat. Publicitatea otrăvitoare a unor mass-media occidentale au cauzat această problemă. Persoanele care sunt familiarizate cu realitățile Iranului sau cei care au vizitat această țară își schimbă imediat punctul de vedere asupra Iranului și resping afirmațiile false. Din fericire, la patru decenii de la victoria Revoluției Islamice din Iran, pozițiile exprimate în conformitate cu dreptul Republicii Islamice Iran, asupra unor chestiuni regionale și globale, au ajutat la o mai bună înțelegere a acestui sistem democratic pe plan mondial.

 

M.C. – Vorbiţi-ne pe scurt despre grupurile etnice şi religioase cele mai reprezentative.

E.S.H.M. - Iată care sunt minoritățile religioase recunoscute în mod oficial de către Constituția Republicii Islamice Iran:

- Zoroastrienii, evreii și creștinii iranieni, inclusiv asirienii și armenii din Iran, sunt singurele minorități religioase care sunt libere, în limitele legii, să-și îndeplinească ceremoniile religioase, și să acționeze potrivit propriilor precepte religioase în chestiunile legate de viața personală și educație.

- Minoritățile religioase musulmane, cum ar fi adepții școlilor de jurisprudență islamică Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, sau sunniții și zaydiții, sunt pe deplin respectate; acești credincioși sunt liberi să-și practice religia și să participe la propriile ceremonii religioase, conform jurisprudenței lor religioase; educația religioasă și statutul personal al membrilor acestor minorități (inclusiv căsătorie, divorț, moștenire și testament), precum și litigiile referitoare la aceste aspecte, sunt în mod oficial recunoscute de către instanțele judecătorești; în regiunile în care adepții uneia dintre aceste minorități alcătuiesc o majoritate, reglementările locale vor ține de competența autorităților din consiliile locale, și vor fi în conformitate cu religia majorității în cauză, respectându-se, în același timp, și drepturile adepților celorlaltor religii.

În ceea ce privește respectarea diversității culturale, Republica Islamică Iran a prezentat, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, un proiect de rezoluție referitoare la diversitatea culturală, care a și fost aprobată de către Adunarea Generală a ONU în ultimii cinci ani consecutivi.

Cu scopul instituționalizării respectului pentru diversitatea culturilor, în parteneriat cu țările nealiniate, Republica Islamică Iran a organizat un summit internațional intitulat „Drepturile omului și diversitatea culturală”, care s-a bucurat de prezența miniștrilor țărilor respective și a Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului din Teheran. Trebuie remarcat faptul că, la sfârșitul summitului, a fost înființat, la Teheran, Centrul pentru Drepturile Omului și Diversitatea Culturală al Țărilor Nealiniate, demers care s-a efectuat cu acordul tuturor membrilor, în vederea extinderii și instituționalizării acestei problematici.

Drepturile de care se bucură creștinii sunt doar un exemplu al statutului minorităților care trăiesc în Iran, drepturi ce depășesc cu mult prevederile legislației internaționale și ale drepturilor omului în lume. Cu toate acestea, unele instituții mass-media, creând o imagine negativă a situației minorităților religioase, inclusiv a creștinilor, nu încetează să pună într-o lumină neadevărată realitățile din țară și activitățile sistemului, continuându-și eforturile disperate de a oferi o imagine negativă a Republicii Islamice Iran, deși minoritățile religioase din Iran trăiesc într-un mediu liber și prietenos. Ei se bucură de drepturi egale cu cetățenii majoritari, fiind liberi să-și îndeplinească obligațiile religioase și să se ocupe de aspectele vieții personale conform propriilor credințe.

 

M.C. –Excelenţă cât de modern este islamul iranian raportat la cultură şi societate în general?

E.S.H.M. - Islamul a demonstrat o flexibilitate rezonabilă și rațională față de cultură și societate, dar acest lucru nu înseamnă acceptarea tuturor obiceiurilor și tradițiilor străinilor, iar legile civile și sociale nu pot fi adaptate orbește, într-o manieră irațională, unor reguli deviante. Noi respectăm principiile și valorile umane, atât pe plan intern și cât și pe plan extern. Am acționat pentru dezvoltarea relațiilor culturale cu țările lumii, dar și pentru creșterea toleranței și consolidării solidarității, considerând că una dintre principalele arii ale luptei fundamentale împotriva diferitelor manifestări ale discriminării internaționale, promovarea și stimularea dialogului între diferite culturi, religii și civilizații, precum și respectul pentru diversitatea diferitelor culturi. În ultimii ani, am prezentat ideea dialogului dintre civilizații, care să combată ciocnirea civilizațiilor, inițiativa noastră fiind salutată de comunitatea internațională. În ceea ce privește respectul pentru diversitatea culturală, țara noastră a propus, de asemenea, o rezoluție privind diversitatea culturală la Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

 

M.C. – Cum este percepută cultura românească în Iran?

E.S.H.M. - Poziția Iranului și a României, din punct de vedere al culturii și civilizației, este asemănătoare unei punți de legătură care poate interconecta oamenii, culturile și națiunile, iar pentru a ajunge în această poziție este nevoie să ne cunoaștem din ce în ce mai mult. Cu cât dialogul nostru va fi mai încununat de succes, cu atât mai mult vom putea juna un rol mai valoros în pacea globală.

Din fericire, popoarele regiunii balcanice s-au familiarizat încă din trecut cu moștenirea culturii și civilizației Iranului, dovezile constând în inscripții, manuscrise și opere aparținând patrimoniului cultural al Iranului. Bibliotecile naționale din această regiune păstrează numeroase manuscrise persane. Limbile din regiune au un număr mare de cuvinte comune.

Iranul, cu istoria și civilizația sa antică, și România ca țară cu o lungă istorie de cultură și civilizație, trebuie să interacționeze într-o varietate de arii culturale. De fapt, cele două părți au nevoie de un dialog cultural continuu și susținut, care să exploateze diferitele capacități ale fiecăreia, în conformitate cu obiectivele și interesele naționale.

 

M.C. – Asociaţia Culturală Multiculture îşi propune să facă schimburi culturale între România şi Iran. Cum consideraţi acest demers şi în ce masură Ambasada Iranului se poate implica?

E.S.H.M. - Da, acesta este un demers pozitiv. Ambasada Republicii Islamice Iran nu va ezita să-și ofere sprijinul, în măsura posibilităților pe care le are la dispoziție. De asemenea, Asociațiile de Prietenie Iran și România, precum și Grupurile Parlamentare de Prietenie din cele două țări, pot sprijini, precum niște puternice brațe, punerea în aplicare a proiectelor avute în vedere.

 

M.C. – Vă mulţumesc Excelenţă pentru acordarea acestui interviu şi pentru că a-ţi deschis românilor o fereastră spre cultura persană. Asociaţia Culturală Multiculture consideră că prin toleranţă, corectitudine, cunoaştere reciprocă şi promovare cultură putem face o lume mai bună şi mai sigură pentru noi toţi.    

 

شش ماه در رومانی

بارها سوارهواپیما شده بودم.درست است که می گویند هواپیما استرس خودش را دارد و هرقدر مطمئن باشد شاید به مقصد نرسد اما سریعترین راه سفر والبته مناسب ترین راه برای مقصدهای دوروطولانی است. اما این اولین باری بود که مجبوربودم غیرمستقیم سفر کنم و هواپیما را وسط راه عوض کنم. به مقصدی می رفتم که خیلی شناخت درستی ازش نداشتم. سفر به سرزمینی درقاره ای دیگر، سفر معمولی نباید باشد. شب را کامل نخوابیده بودم. از اشک خداحافطی و دلتنگی که درست از همان زمان بلند شدن هواپیما شروع شده بود تا استرس پرواز و ترس ازنرسیدن به پروازبعدی وهراس طوئم با هیجان ازورود به دنیایی جدید وناشناخته ، همه دلایلی شده بودند برای نخوابیدن و به سختی دقایق را پشت سر گذاشتن.  با اینکه بارها سفر کرده بودم حتی تنها ! اما این سفر با بقیه کاملا فرق میکرد، می توانم بگویم یک مهاجرت بود نه یک سفر با تاریخ رفت و برگشت مشخص! می دانستم که باید سخت ترین و قشنگترین سفرزندگیم را پیش روداشته باشم ولی این را هم می دانستم که هدف ازاین سفر، گردش و تفریح و خوش گذرانی نخواهد بود و بغض سنگینی راه گلوم را می بست و اشکهایم را جاری می ساخت وقتی فکر می کردم که شاید حتی تاریخ تمام شدنی برایش وجود نخواهد داشت!!! 

از بلندگو صدای مهماندارشنیده شد که به مقصد نزدیک می شویم و باید آماده فرود شویم، بستن کمربندها و صاف کردن صندلی ها .... این توضیحاتی بودند که ذهنم را به واقعیت برگرداندند وفکروخیالم را پایان دادند اما صدای ترمز چرخ های هواپیما روی آسفالت باند فرودگاه مثل نواختن طبل هنگام شروع جنگ بود؛ هرچند من از نسل جنگ نیستم اما مگر زندگی غیراز یک بازی آن هم از نوع جنگی است ؟ خوب، شاید زندگی برای یک سوی این کره خاکی آسان باشد، آسان و زیبا درست مثل فیلم های رومانتیک که بیشتردقایق فیلم درکافه های دنج و گرم پاریس یا شیرینی و دلنشینی لب یاربرپل بوسه اتفاق می افتند اما، برای سو دیگر خیلی سخت تر وخشن ترازآن است، درست مثل فیلم های جنگی ویتنام یا شرایط زندانی ها در زندان گوانتانامو! نمی توانم دروغ بگویم، هرچند من با هدف پیشرفت کشورم را ترک گفتم اما من هم مثل اکثر هم نسل هایم بدنبال آزادی می گشتم، مفهومی که تعاریف مختلفی دارد وهرجایی به راحتی پیدا نمی شود! مدت هاست شاید سالها ست که سختیهای زندگی زیبایی های سرزمینم را برای هم نسل های من کمرنگ و حتی تیره وتار کرده اند، خیلی ها فقط به دنبال آزادی هستند. برای یک زندانی هر جا خارج از دیوارهای بلند زندان، آزادی محسوب می شود. آزادی یعنی رفتن به پشت دیوار! و برای برخی به هر قیمت !!! اما به راستی مفهوم آزادی چیست ؟؟؟  سفر. سفر بهترین راه برای کشف جواب بسیاری ازسوال هاست، شاید به همین خاطر بزرگترین تحولات ژنتیکی و بیولوژیکی در پی سفر داروین اتفاق افتاده‌اند، درغیراین صورت همچنان حلقه ‌های ناشناخته و ابهامات فراوانی وجود داشتند. زمان زیادی نیاز نیست تا جواب سؤال ها یک به یک آشکار شوند،اگر به نسیمی که از کنار گوشمان می‌گذرد با قدرت بیشتری گوش دهیم صدای ناقوس کلیسای آجری دور دست را می شنویم؛ هر چند در یک نسیم ساده صبحگاهی...جواب‌ها آشکارند و شنیدنی...

آری...نسیم صبحگاهی...ازهواپیما پیاده شده بودم و نسیم صبحگاهی رفته رفته به باد و باران تبدیل شده بود. نوبت صف گیشه چک پاسپورت و بالوپر گرفتن خیال‌های دوباره... چند سالی از آخرین سفرم به اروپا می‌گذشت. شاید زیباترین کشور اروپا، هلند. هیچ وقت رفتار بدی از آنها ندیده بودم. درنظرم اروپا نه تنها سرزمین‌هایی با شهرسازی‌های زیبا و مدرن، تمیزی و قانون مندی فراوان، بلکه با آدم‌هایی با سطح فرهنگ بالا و توجه به جایگاه افراد و احترام به همنوع تلقی می‌شد. اما مسافران بسیاری را دیده بودم که در سال‌ها ی اخیر شکایات فراوان داشتند از برخوردهای زننده و گاهاً گیج کننده در فرودگاه ها، فقط به دلیل ملیت، مذهب و به همراه داشتن پاسپورت سرزمینشان، ایران!

همچنان در صف چک پاسپورت افراد یک به یک جلو می‌رفتند و من در این فکر بودم که باید چه بگویم و یا چه کنم؟ آیا لازم است بگویم بله من ایرانی هستم اما در کیفم بمب ندارم و دلیلی برای اینکه مرا تروریست خطاب کنید وجود ندارد. چون من از جنس جنگ نیستم و برای تحصیل سفر کرده‌ام و به دنبال ساختن یک زندگی در آرامش هستم، در کنار موجوداتی به نام انسان بعنوان همنوعانم! بله پاسپورت ایرانی دارم و حجاب کامل متناسب با قوانین کشورم، اما آیین چادرنشینی ندارم و نمی‌پسندم بلکه پیرو آیین ایزدییم که خدا تنها یکی است و اصل حقانیت تنها در صداقت گفتار، تفکر خردمندانه و رفتار انسانی است وبس!...

پاسپورتم دیده شد و تنها یک سؤال پرسیده شد:"آیا از ایران آمده ‌اید؟ "

با گفتن جواب مثبت به صندلی‌های کنار دیوار راهنمایی شدم و انتظاری بی توضیح با دلیلی نامعلوم...ضربان قلبی که با دیدن چهار مسافر دیگر روی صندلی‌ها کمی و تنها برای چند ثانیه آرام گرفت...

-: پس یک امر طبیعی است ! ...

اما ... نه تنها قلبم درسینه بلکه تمام وجودم به لرزه افتاد وقتی شنیدم مسافرهای روی صندلی هم با پاسپورتی مشابه من سفرکرده اند وبه همان زبان شیرین فارسی صحبت می کنند.

تمام سالن از مسافرهای در صف ایستاده خالی شد وتنها پنج مسافرایرانی روی صندلی ها همچنان منتظریک توضیح یک جمله ای زمان را به سختی سپری می کردند ... ! ... سلام آزادی ! ... نه، همیشه پشت دیوارها آزادی وجود ندارد... آزادی و آزاده بودن؛ تازه فهمیدم هنوز هم با این مفاهیم فاصله زیادی دارم حتی در دنیای غرب! و شاید بیشتر از گذشته ...

ساعت 9:20 صبح پرواز به زمین نشسته بود وساعت 12:00 ظهر بالاخره از فرودگاه خارج شدم ودرون تاکسی به سمت شهری به راه افتادم که حالا دیگرحس میکردم با مردمانش دوست نخواهم شد! باران تندی می بارید وما ازکنار ساختمانهای نه چندان بلندی عبورمیکردیم. وارد خیابانهای شلوغتری شدیم. من سعی میکردم از پنجره خیس تاکسی منظره های گذرا را تماشا کنم، چند ساختمان با نمای زیباو معماری چشمگیر وناگهان یک ساختمان درحال ویران شدن به چشم میخورد، یک پارک بزرگ ... وای چه منظره ی زیبایی .... رشته افکار خوب و بدم با افتادن چرخ ماشین در یک گودال وسط خیابان بهم ریخت ... خنده ام گرفته بود. نمی دانستم به وضعی که میدیدم میخندیدم یا به خودم ! ... یاد آسمان خراشها، خیابان های عریض و پلهای مدرن شهرم افتادم ... من کجا آمده ام!  دراولین برخورد ازمردم زده شده بودم و در اولین نگاه ازشهربارانی و دلگیر که همچون شهرهای کوچک شمال کشور پهناورم بود. برای من پایتخت، شهری مدرن همانند تهران، پایتخت کشورم ایران بود. تصوراتی که از یک شهر اروپایی داشتم همه فروریخته بودند حتی در نظرم جایی نبودم که پایتخت نام بگیرد. اسمش را شهردلگیرنیمه خراب گذاشتم و بغض، بغض تنها چیزی بود که با خودم به اتاق هتل بردم ...

شش ماه ازاقامتم گذشت. به قول یکی ازدوستانم که سالهاست به آلمان مهاجرت کرده، پاییز وزمستان بدترین زمان برای ورود به اروپا هستند چرا که سردی هوا، تاریکی محیط وآرامی و خونسردی مردم (که ما شرقی ها به سردی غربی ها ازآن یاد میکنیم) کمی بیش از حد شرایط راغیرقابل تحمل میسازند. شاید به همین خاطر در کمترازشش ماه چند تن از دوستانمان به کشورهایشان بازگشتند و تاب ماندن نیاوردند. سخت ترین زمان شروع یک زندگی جدید، همان ماههای اول است. طعم واقعی غریبی را چشیدن، آن هم طعم تلخ ازیادنرفتنی. به یک باره تنها شدن، به یک باره مستقل شدن. استقلال ! واژه ای که در لغت زیبا اما درواقعیت بسیار ترسناک است.اولین باردورازخانه وخانواده وگرمی اجاق وروشنایی لامپ خانه که یک محیط آرامبخش رابرای هریک از اعضای خانواده به ارمغان میاورند. تازه میفهمیدم کمبود آنها چه معنایی دارد. درفرهنگ ما، مثل فرهنگ غرب، جدا شدن جوانان ازخانواده چندان مرسوم نیست، جوانان مشتاق تنها زندگی کردن واستقلال به دست آوردنند، بنابراین از لطف زندگی کردن کنارپدر ومادر وخواهر وبرادر فرارمیکنند. برای دختران خصوصا این امردربسیاری ازخانواده های ایرانی حتی درعصرحاضر، یک امربدیهی تلقی میشود که دختران بهتراست تنها زندگی نکنند،معمولا هم غربی ها نامش را بسته بودن قدرت فکر میگذارند وملت مارا میکوبند، اما گاهی بهتراست به ناامنی های اجتماعی اشاره کنیم. پدر مادرها گاها زخم زبانهای شکنجه کننده جوانها را میشنوند اما تاب میاورند تا ازجوانانشان که با زحمت بزرگ کرده اند، محافظت بیشتری کنند.هرچند دررومانی هم جوانهایی را دیده بودم که تا سی سالگی با پدرمادرزندگی میکنند، ازآنها شنیده بودم که اکثر جوانان ازخانواده هایشان جدا نمیشوند چون هزینه های زندگیشون بالاست.ساعات کار زیاد وشایدهم چندنوبت کار کردن! بازهم در خرج زندگی ماندن ... اما مادرپدرها همان نگرانیهایی را ابراز میداشتند که پدر مادرهای ما درکشورمان ! ... جوانی و خامی ...استقلال را تنها درجداشدن ازخانواده میبینیم،آه که چه شیرین باشد قدرت تصمیمگیری ونامیدن نام خانه ام نه خانه یمان!  درحالیکه استقلال یعنی قدرت درک صحیح اززندگی، برداشتی منطقی، مشورت وپیدا کردن راه درست! ... 

اما شاید سختترین بخش اقامت گزیدن درجای غریب، همین خانه باشد؟! البته اولین سختی! همانطورکه درداستان باستانی ایرانی ها، رستم دستان، هفت خوان سهمناک برای رسیدن به مقصودومعبود وجود دارد، برای رسیدن به موفقیت باید ازسختی های بسیاری گذر کرد. جداازتفاوتهای ظاهری، دراولین گام، بزرگترین تفاوت با کشورم را دریافتن محل سکونت دیدم. جایی وجود نداشت برای مراجعه کردن، از هر کس میپرسیدی، آدرسی اینترنتی میداد و میگفت بگردی پیدا میشود... گشتن دنبال محل مناسب برای زندگی !!! اما کدام محل ؟ من که جایی را نمی شناسم ؟؟؟ چیزی نمیدانم !!! سردرگمی واقعی ...کلاسها شروع شده بودند و خوابگاهی به دانشجویان تازه رسیده تعلق نمیگرفت. نه وسایل نقلیه را میشناختم، نه آدرسها و نه محله ها! تنها یک دوست برای یافتن محل سکونت آن هم ازاینترنت. برایم جای سوال بسیار بود که کشوری با این تعداد دانشجوی خارجی چرا جایی برای کمک به دانشجویان نوپا ندارد؟! (شایدم وجود داشت و من بی اطلاع بودم) به نظرم بی منطقی میامد، یک خارجی، ناآگاه به زبان، قوانین ورسم ورسوم ها ... انقدرباید درهتل بماند تا پولهایش تمام شود !!!؟؟؟ ... روزهاپشت سرهم میگذشتند. کاری جزازخواب بیدارشدن، پیاده اطراف هتل گشتن، غذا خوردن در مک دونالد و قدم زدن در پارک و درنهایت شب، افسوس پول هتل دادن، نداشتم. کلاسها شروع شده بود، باید هرچه زودترمشکل محل سکونت را حل میکردیم. پس چاره ای نداشتیم؛ گران، ارزان ... خوب یا بد ... باید جایی را میگرفتیم. حال از کجا باید شروع کنم ؟ یافتن خانه یک خوان، خرید لوازم خوان بعدی، رفت وآمد، خوردوخوراک، یادگیری زبان، ارتباط برقرارکردن و یافتن دوست، یادگرفتن آداب رسوم ها ... خوان هایی که یک به یک وهر کدام دروقتی مناسب و نا مناسب ظاهر میشدند.

هرچند هرچه میگذشت کمتراحساس غریبی میکردم چون فرهنگ مشابهی را میافتم، گرمی تعجب برانگیزی در برخی مردم میدیدم، البته به راستی دربرخی! رومانی در قاره اروپا واقع شده است، جایی که در مقایسه مردمان شرقی، مردمان خشک و بی تفاوتی دارد، اما رومانی مردمان خونگرمی دارد که درتلاش برای کمک کردن چیزی کم نمیگذارند و این با برخورد اولیه من با آنها کاملا متغایر بود.شاید بخاطر سختی هایی است که درطول تاریخ تحمل کرده اند، هرچه درد کشیده تر باشی درد دیگران راهم بهتر درک میکنی چون دیگر مفهوم آنرا میدانی.میدانستم که رومانی بدلیل گذشته تاریکش کشوری فقیر محسوب میشود اما گاهی در تعجبم از کشورخودم! درکشوری ثروتمند چون ایران هم همین مفاهیم ناراحت کننده به گوش میرسند. یک کشورکوچک و فقیر دربرابر یک کشور پهناوروثروتمند... آری ... آسمان همه جا آبی است ! قدرت، استراتژی، سیاست، اقتصاد، مشکلات اجتماعی ... مردم اینجا هم باهمان مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند که مردم من! خنده ام میگیرد، ما درچه چیزهایی شباهت داشتیم ... فقرفکری یا کمبود قدرت عمل یا ... فقر فرهنگی و آموزش اصولی و نوین ؟! و یا .... !؟؟؟ به قول چاوشی عزیز: آزادی کجایی؟ دقیقا کجایی ؟؟؟ ...

رفته رفته با خانواده ها وافراد بیشتری دوست میشدم و هریک به نوعی راه زندگی کردن را نشانم میدادند. براستی که مفهوم دوستی همین میتواند باشد. هریک درست به مانند چراغی که مسیرزندگیت را روشن میکند درست مثل تیرهای چراغ برق درکنارپیاده روها یا داخل پارکها، هرچراغ بخشی ازفضا را روشن کرده است و دیدن خوبی ها و بدیها ی آنرا امکانپذیر مینمایدوتورا راهنمایی میکند. قشنگترین مفهوم دوست داشتن. 

دراین مسیرمن خوبیها وبدیهای بسیاری دیدم ،متاسفانه اطلاعات رومانیایی ها (خصوصاجوانان) از کشورمن حتی درحد رسانه های امروزهم نیست، پسرها ما ایرانی ها را شترسواران چادرنشین تصورمیکنندوبا شنیدن اینکه من یک دختر جوان ایرانی راننده ماهری هستم ویا در ایران دخترها هم به پیست اتومبیلرانی میروند، چشمهایشان ازتعجب گرد میشودو دهانشان بادیدن آسمان خراشهای بسیاری که درپایتخت وجود دارد باز میماند. دخترها نیزازشنیدناینکه ماهم درایران برندهای مطرح پوشاک وآرایشی بهداشتی و درمجموع مد را میشناسیم مثلا بارانی ZARA میپوشیم یا بوت MANGO، شاخ درمیاورند. بسیاری ازمردم به گفته خودشان نمیدانند بعد ازترکیه درآن مناطق چه سرزمینهایی وجود دارند وتنها همه را صحرا و بیابان میدانند. برای من دیدن قیافه های بهت زده دوستانم با دیدن کوهها و جنگلها و پیستهای اسکی درعکسهای من، جذابترین صحنه ههای شیرین و به یادماندنی ماههای نخست آشنا شدنم با این عزیزان بود. اما مسنترها ازتمدن 2500 ساله، ازآئین زرتشت، از انقلاب اسلامی وتحولات آن آگاهترند، لااقل میدانند که زبان ایرانی ها پارسی ( فارسی ) است نه عربی!

سفر،سفر یعنی هرروز یک تجربه تازه، یک کلاس درس، درس زندگی، یادگرفتم که آدمهای خوب و بد، همه جا حضور دارند. نه خوبی محض به یک ملت میچسبد و نه بدی و بدخواهی. یادگرفتم به خودم بگویم آن خانمی که در بانک بدلیل ایرانی بودنم به من توهین کرد واز انجام کاربانکی من خودداری نمود، روز خوبی راشروع نکرده بوده است و مشکلش با خودش بوده نه با من! 

کم کم بازبان رومانیایی هم آشنا میشدم. یکی ازبزرگترین مشکلات من! وحشتناکترین زبانی که میتواستم یاد بگیرم. درکلاس یک لغت میشنیدم ودرعامه یک لغت دیگر. ازبس دید منفی به رومانی داشتم که حتی نمی توانستم چیزی اززبانش یادبگیرم. حتی درنظرم زبان آلمانی با آن نوشتاروتلفظات طولانی که داشت، آسانتراززبان رومانیایی بود.لحظه ای به این فکر نمیکردم که زبان مادری من هم درنوشتاروگفتار، درکتابهای ادبی وزبان عامه مردم تفاوتهای دارد واین یک امربدیهی است... در ماههای اول، چند تن ازدوستان مهربان رومانیایی باشنیدن تلفظات لبریزاز خجالت واشتباه من خنده هایشان به آسمان کشیده میشد وبحث ها همیشه به زبان انگلیسی به پایان میرسیدند وبرای من تنها سرخوردگی و تنفر بیشترنسبت به این زبان باقی میماند وهمواره یک سوال که آیا روزی فراخواهدرسید که من این زبان را درک کنم وقادر باشم به این زبان صحبت کنم ؟! یک کابوس بزرگ. اما نمیدانستم اگربا دقت بیشتری به آن نگاه کنم میتوانم شباهات دستوری جالبی با زبان فارسی پیدا کنم واین کمکم خواهد کرد به فهم بهترو پیشرفت بیشتر؛ هرچند این شباهتها بسیاراندک خواهند بود اما راهی است برای بدست آوردن لذت ازدست رفته یادگیری یک زبان جدید. زبان ها را دوست دارم. به نظرمن بایادگیری یک زبان جدید تنها چند دستورزبان وتعدادی لغت و حروف و صدا یادگرفته نمیشود بلکه باهرزبان، یک فرهنگ جدید آموخته میشود. درزمان سیرکردن،تاریخ، جغرافیا، هنر،علم و صنعت، جامعه شناسی و مردم شناسی یادگرفتنو تجربه کسب کردن، همه حاصل یادگیری یک زبان جدید میتوانند باشند. البته جنبه مثبت دیگری هم دارد وآن اینکه راننده های تاکسی دیگر تورا یک خارجی که هیچی نمیفهمد فرض نمیکنند ومسیر برگشت به خانه را طولانی ترنمیکنند و درجواب اعتراضات که آدرس را میدانم باید بالا میرفتید نه پایین، تنها نمیگویند No English! و در آخربه جای 10 لی طلب 28 لی نمیکنند!!! البته نمیدانم، من هیچگاه درکشورم خارجی محسوب نمیشدم که راننده ها بتوانند سرم را کلاه بگذارند ولی شاید بین برخی راننده ها درسراسر دنیا این یک راه مرسوم کاسبی باشد! 

گفتم یاد گرفتن زبان یعنی آشناشدن با یک فرهنگ جدید وآداب ورسوم های قدیمی وجدید یک ملت. بهترین زمان فهمیدن این آداب ورسومها برای من درماه دسامبرونزدیک تعطیلات کریستمس اتفاق افتاد. با اینکه هنوزهمه جای بخارست را به خوبی نمیشناختم اما میدان دانشگاه برای من تبدیل به یک پاتوق همیشگی شده بود. یک فضای بزرگ با چراغانی هایی که دیگر خیابانها و مناطق شهررا دربرگرفته بودند ویک بازارچه با دکه های متفاوت دراطراف یک سن بزرگ برای اجرای مراسم. هرشب فضای دلانگیزی ایجاد میشد با بوی غذاهای مختلف، صدای موسیقی های متنوع، جمعیت وشلوغی، فروش خوراکیها وصنایع دستیهای جالب ...پویایی وتداوم جریان زندگی که تا آخر شب ادامه داشت. یک محیط پرانرژی، شادوزنده، آنجا بود که تازه تازه  با قشنگی های بیشتری روبه رو میشدم و کم کم ازحال گرفته و منفی خودم در میامدم.  

به نظرمن درهر صوتی انرژی خاصی نهفته است برای همین گاهی باشنیدن یک موسیقی آرام، غمگین میشویم وگاهی با شنیدن یک آهنگ شاد انرژی میگیریم. دریک فضای پرجمعیت، موسیقی و رقص گروههای زن و مرد روی سن بیشتراز نیمی ازجمعیت حاضر رابه رقص وامیداشت.من از سبک موسیقی محلی خیلی لذت میبردم. برخی رقص ها درست همانند رقص کردی وآذری مرسوم درغرب، شمال غرب و شرق ایران بودند. حلقه هایی اززنان ومردان که دست دردست هم پابرزمین می کوبند و اعلام همبستگی و اتحاد می کنند. اما رقص زیبا و شاد "HORA" برای من لذتبخشتربود.لباسهای گلدوزی شده، بلوزهای سفید وکفشهای مشکی ... ذهن را واقعا باخودشان به روستاها ودهکده ها میبردند وشادی برداشت محصول به آدم می دادند. شادی برای رسیدن فصل جدید، فرزند جدید یامحصول تازه، شاد بودن و انرژی مثبت به کائنات فرستادن و به این ترتیب شکرگزار بودن ازنعمات پروردگار. تقریبا هرشب زنان ومردان مسن و پرانرژی زیادی بودند که پیشنهاد رقصیدن میدادند ودرچند لحظه حلقه بزرگی ازافراد تشکیل میشد که مرا هم با خود همراه میکردند هرچند من چندان وارد نبودم اما واقعا از بودن کنارشان لذت میبردم. انقدراین لذت برایم بیاد ماندنی شد که ازآن زمان درهرجاصدای آن موسیقی را میشنوم بدنبال مردمی می گردم که شروع به رقص و پایکوبی کنند، فکر میکنم هرکسی ازشنیدن آن بوجد میآید.

Citeşte mai departe: شش ماه در رومانی

پس ازآشنا شدن با رقص ها زمان آشنایی با غداها رسیده بود. مگر میشود جای جدیدی رفت و غداهای آنجارانشناخت و امتحان نکرد. چندینماه فکر میکردم "شوارما" بهترین غذایی است که میتوان در رومانی پیدا کرد وتازه فهمیده بودم این غذا اصلیتا ترکی است نه رومانیایی! اما بازارچه کریستمس فرصتی به من داد تا بتوانم با خوردنی های متعددی آشنا شوم و براستی که چه فرصت بی نظیری بود خصوصا برای فردی که خوردن گوشت را یکی از بهترین لذت های زندگی میداند.برای آدمی که گوشت، شکلات ومزه های ترش و شیرین متفاوتی را دوست دارد، میزغذای رومانیایی ها خوشمزه به نظرمیرسد.تازه تازه به این کشورعلاقمند میشدم. درایران کباب کوبیده معروفترین کباب وخوشمزه ترین غذاست اما نباید از حق گذشت  که mici (mititei)،Tochitura،Frigarui بسیارغذاهای گوشتی خوشمزه ومعرکه ای بودند. Chiftele که با خوردنش یاد کوفته های تبریزی مادربزرگ می افتادم و لذت مزه خوبش برایم دوچندان میشد.Sarmale که همان دلمه های برگ ایرانی هاست ( البته فقط با برگ مو)، خوشمزه و آشنا. با شنیدن نام شربا تصور کردم یک غذای آشنای دیگر است (چون ما نیز درایران غذایی بنام شربا داریم ) که تشابه ریشه های مرزو بوم و فرهنگ های مان را نشان میدهد اما متوجه شدم که شربا در رومانی انواع متفاوتی دارد، Chiorba de burta ( در ایران به سیرابی معروف است و طرفدارن خودش را دارد) نمیدانستم چیست!ولی به پیشنهاد دوستان امتحان کردم. تا قبل ازاینکه بفهمم ازچه درست شده است بنظرم خوشمزه بود اما بعد از اینکه فهمیدم چیست !!! ... باز هم بنظرم خوشمزه می آمداما شاید دیگرامتحانش نکنم...! یا غذایی که کاملا ازلوبیا درست شده بود!!! Fasole. و من هنوز هم نمیدانم دلیل درست کردن یک غذا ازلوبیا چیست ؟؟؟  اما جالبترین غذایی که درآنجا پیدا کردم که بعضی ها بعنوان صبحانه، برخی پیش غذا و برخی همراه غدا ، با پنیر وخامه یا به تنهایی میل میکنند : Mamaliga است. غذایی که از ذرت تشکیل میشود. با رنگ زرد که در ابتدا همانند پوره سیب زمینی است اما مزه خوبی دارد. خصوصا وقتی به پیشنهاد یکی از دوستان در کنار  mici آنرا امتحان کردم و حالا یکی از طرفداران پروپاقرص آن دو شده ام. و یکی دیگراز دلایلی که به رومانی علاقمند شدم.

ازدسر نمیشود حرفی زد. من از کشوری می آمدم که بیشترین شیرینیجات را دارد اما شکلات خانگی چیزی نبود که جایی دیده باشم و همچنین شکلات تند که همیشه در فیلمهای مخصوص کریستمس و سال نو دیده بودم. بنابراین یافتن آنها دربازارچه کریستمس بخارست برای من دیوانه شکلات اتفاق خوب دیگری بود. بدنبال آن تست کردن Papanasi،Covrigi ، Cozonac ، Gogosi ، Gris cu lapte لذتهای خوب دیگری بودند که مایه خرسندی من می شدند.

ازنوشیدنی ها اما حرف زیاد است. درکشورمن نوشیدنی های الکلی مجاز نیستند و من هم علاقه ای به شناخت آنها نداشتم. اما درشبهای سرد زمستان چشیدن شراب داغ تجربه خوب و قابل توجهی بود. شنیده بودم روس ها در مناطقی شمالی ویسکی های داغ مینوشند و حتی در گذشته به اسبهایشان هم ویسکی میدادند تا درراه ازسرما تلف نشوند اما نمیدانستم در رومانی هم شراب داغ طرفداران زیادی دارد . تست کردن Tuica هم تجربه ای بود اما نه چندان خوب! چرا که با مزاج من و چند تن ازدوستان چندان سازگاری نداشت.همچنین نوشیدنیاز زنجبیل با اسمی سخت که میگفتند برای لاغری خوب است اما انقدر تند بود که تنها یک جرعه کافی بود تا اشک از چشمان جاری کند.

زمستان به اتمام رسیده بود. بالاخره بهار و تابستان ازراه رسیدند وآن سرما، تاریکی و دلزدگی به اتمام رسید. با طولانی شدن روزها وسبز شدن درخت ها، چشمهای من هم بیشتر به زیبایی های بخارست بازمیشدند. همانطور که طبیعت حس تازگی داشت و از خواب بیدار میشد من هم بیدارمیشدم وجان تازه میگرفتم. ازیک طرح بی نظیراستقبال کردم وآن هم وجود یک تورپیاده روی داخل بخارست و کاملا رایگان بود. طرحی که دوباردر روز، صبح و بعدازظهراز مرکز شهر شروع میشد و جوانان بسیاردوست داشتنی و گرمی آن رامدیریت میکردند. یکی ازبهترین کارهایی که میشد انجام داد. شاید دیدن از موزه های شناخته شده یا نقاشی های روی دیوارها، نمایشگاه هولوکاست و یا Arcul de triumphبه راحتی برای هرکس دربدو حضور در بخارست امکان پذیر باشد اما رفتن درکوچه پس کوچه های باریک و قدیمی حس عجیبی دارد درست حس کشف جزایر ناشناخته !

هرچه هوا گرمتر میشد وقت گذراندن در پارکها وفضای سبز که بیشتر مناطق شهررا به خود اختصاص میدادند بیشترمزه میداد.همراه داشتن کتابها، فلاسک چای و یک زیرانداز کافی بود برای سپری کردن کل روزیکشنبه کنار دریاچه پارک Tineretului. شاید این، همان آزادی گم شده درسرزمین های شرقی بود. بعنوان یک خانم جوان، تنها درپارکی، بدون هیچ مزاحمتی وقت گذراندن، کتاب خواندن، نقاشی کردن و ازطبیعت لذت بردن. این امنیت به من حس زیبای آرامش را میداد و من هرچه بیشترازحضورم درآن آرامش راضی بودم. 

شاید زیباترین جا در بخارست، از نظر من پارک Herastrau باشد. هرچند در پاییز وزمستان زیاد آنجا میرفتم اما واقعا سرسبزی و تازگی بهاری و درخشش نورخورشید روی آب آرام دریاچه لحظه ای رویایی درذهن میساختند. دوست داشتم با چشمهای بسته ساعت ها فقط به صدای صحبت های طبیعت گوش بدم. این حس رویایی را در Gradina botanica هم تجربه کرده بودم ؛ با بوی گل ها مست شدن و با بال های خیال به آسمان آبی پرواز کردن و بر ابرهای سفید نشستن و خستگی در کردن...

از جالب ترین اتفاقات روزهای بلند وفصلهای گرم، برگزاری برنامه های مختلف هفتگی بود. پاتوق همیشگی من، میدان دانشگاه واقعا جالب بود. هرهفته شنبه و یکشنبه باید سری به این میدان میزدم چون مطمئن بودم یک خبر سرگرم کننده ای وجود دارد وهمینطورهم بود. یک هفته برنامه رقص دانش آموزان رومانی و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا- یک هفته تاتر خیابانی و نمایش از راه رسیدن بهار- یک هفته نمایشگاه و ...

اینجا بود که تفاوت زندگی دریک کشوراروپایی هرچند کوچک ویا قدیمی با کشور خودم به روشنی به چشم میخورد.بله در کشور من، ایران عزیز، ساختمان های بلند و مدرن، خیابان هاو اتوبان ها، پل ها و پارک ها و ماشین های لوکس و ... همه چیز ظاهری بهتر، مدرن تر و جدید تری دارد. خانه ها لوکس ترند و البته گران تر اما، یک گروه تاتر با اماها واگرها و چندین بار بازدید شدن و چک شدن اجازه اجرا در خیابان یا پارک را میگیرد. در کشور عزیز من متاسفانه گروه های رقص اجازه فعالیت در هرجا و درهر مراسمی را ندارند. خانم ها آزادی عمل محدودتری دارند،هرچند همانند مردان درهرزمینه ای تخصص کسب کرده اند  اما برای ثابت کردن جایگاه اجتماعی خود تلاش زیاد وسختی فراوان تحمل میکنند و در صورتی که از خط قرمزهای تعریف شده پا فراتر بگذارند بابرخوردهای شدید مواجه میشوند. درحالیکه بخارست شاید ظاهرمدرنی نداشته باشد و کمی قدیمی به نظر برسد اما در راستای رفاه اجتماعی شهروندان راه های کوچک فراوانی سازماندهی میشوند. مردم اینجا کمتر به دنبال ظواهرند و یاد گرفته اند که با ساده ترین راه ها میتوان شاد بودو خستگی رااز تن زدود. همین کارهای کوچک در کشورهای خاورمیانه باید از موانع متعددی عبور کنند تا عملی شوند و دیگر ساده محسوب نمیشوند. 

هرچند زندگی دررومانی و درهر نقطه ی دیگرازدنیا همواره چهره خندان ندارد و گاهی خشم خودرا نثارمردم میکند، همانطور که بسیاری از جوانان را دیده ام که بدلیل مشکلات مالی تحصیل رارها کرده اند وشغلی را برگزیده اند که برازنده آنها نیست، سطح درامدی پایین و سخت کارکردن برای ساختن یک زندگی در سطح متوسط ...آری آسمان همه جا آبی ست!...

اما با وجود سختی ها هیچ کس از تلاش برای شادزیستن دست برنداشته است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم همه جا خوبی وزیبایی، بدی و زشتی خود رادارد که برای بیان آنها میتوان سطرها و صفحه ها نوشت و به پیش رفت اما شاید به قول سهراب : " چشم ها را باید شست وطور دیگرباید دید. "

بازهم درس دیگری ازسفرآموختم ؛ عشق ورزیدن.سفر به من آموخت باید خودرا غرق زیبایی ها کرد، باید خوبی ها را دید وآنها رالمس کرد تا لذت برد. پررنگ کردن زشتی و بدی چیزی جز نفرت و فرورفتن در تاریکی به همراهندارد. بنابراین نباید فرصت ها را از دست داد. باید همواره آماده بود تا صدای ناقوس کلیسای آجری دوردست را شنید و به سمت موانع با قدرت حرکت کرد. گذران دوران سخت ازتو همان میسازد که هستی. - تریسی سینکلردایر- آری دراین سفرآموختم که در مسیر رسیدن به مقصود باید انقدر شجاعت داشت که طوردیگراندیشید، انقدر جسارت داشت که بتوان تغیر ایجاد کرد و انقدر استعداد داشت که به آنها عمل کرد...

 

                                   "زندگیتان پرازلذتهای طولانی مثل روزهای تابستان، گرم و پایدار...وپراز

آرامش دلنشین مثل چای شیرین عصر پاییزی پشت پنجره خیس از باران..."

برگی از شاخه نورسته 

جولای 2016

 

 

 

 

Iranienii nu sunt antisemiți

Directorul spitalului evreiesc din Teheran a anunțat că președintele Hassan Rouhani a făcut recent o donație în bani spitalului, arătând că drepturile minorităților religioase sunt respectate în Republica Islamică Iran. Săptămâna trecută președintele iranian a donat 200 000 de dolari americani Spitalului și Centrului de Recuparare Dr. Sapir, spital al comunității evreiești din Teheran înființat în anul 1942.

Citeşte mai departe: Iranienii nu sunt antisemiți

 


Domnul Siamak Morsadeq, parlamentar iranian din partea minorității religioase evreiești, a declarat pentru The New York Times: ”Este important că domnul președinte Rouhani își arată deschis sprijinul față de noi, minoritate religioasă a Iranului.” Domnia sa s-a descris după cum urmează: ”Eu sunt iranian. Evreu iranian. Vorbesc engleza, mă rog în ebraică, dar gândesc în persană. Evreii sunt parte a istoriei Iranului.” Domnul Morsadeq a însoțit delegația președintelui Rouhani la Organizația Națiunilor Unite din septembrie 2013 și cu acest prilej a declarat că a participat la războiul dintre Irak și Iran dintre anii 1980 – 1988: ”Am participat la război ca doctor oferind ajutor medical răniților. Am participat pentru țara mea și am face din nou asta chiar mâine dacă ar fi nevoie.”
În anul 2010 domnul Morsadeq a dezmințit acuzațiile de antisemitism din Iran: ”Nu s-a înregistrat nici un caz de antisemitism în Iran. Acest fenomen aparține europenilor, lumii creștine” a declarat domnia sa pentru Russia Today. Parlamentarul evreu iranian a continuat: ”În Iran nu sunt sentimente antisemite. Nu avem atacuri ale sinagogilor și cimitirelor evreiești, așa cum se întâmplă în Paris. Pentru informarea dumneavoastră vă spun că sunt 15 sinagogi în Teheran.”

__________________________________________________________________________________
Articol și fotografie preluate de pe pagina de internet a Canalului PressTV. Sursă: http://www.presstv.ir/detail/2014/02/12/350389/rouhani-aid-proves-no-antisemitism-in-iran/

 

Mesaj către tineretul din Europa și America de Nord

În numele Lui Dumnezeu, Cel Binefăcător și Milostiv

 

Mesajul Ayatollahului Seyyed Ali Khamenei

Liderul Republicii Islamice Iran

 

Catre Tineretul din Europa și America de Nord,

 

Evenimentele recente din Franța și cele similare din alte țări occidentale m-au convins să vorbesc direct cu voi despre ele. Mă adresez vouă, [tinerilor], nu pentru că i-am trecut cu vederea pe părinții voștri, ci mai degrabă pentru că viitorul națiunilor și al țărilor vor fi în mâinile voastre; și, de asemenea, pentru că mi se pare că dorința de căutare a adevărului este mai puternică și mai alertă în inimile voastre.

Nu mă adresez politicienilor și oamenilor de stat în această scrisoare, pentru că eu cred că au separat în mod conștient traseul politicii de calea dreptății și adevărului.

Aș dori să vorbesc cu voi despre Islam, în special despre imaginea care vă este vouă prezentată ca fiind Islamul. În ultimele două decenii, încă de la dezintegrarea Uniunii Sovietice, au fost făcute multe încercări de a plasa această mare religie în locul unui inamic înfricoșător. Provocarea unui sentiment de groază și ură, și utilizarea acestuia are, din păcate, o poveste lungă în istoria politică a Occidentului.

Nu vreau să mă ocup, aici, cu diferitele fobii cu care națiunile occidentale au fost până acum îndoctrinate. O revizuire sumară a studiilor și criticilor recente ale istoriei v-ar putea arăta faptul că tratamentul nesincer și ipocrit al guvernelor occidentale față de alte națiuni și culturi a fost cenzurat în noile istoriografii.

Istoria Statelor Unite și a Europei este rușinată de sclavie, este jenată de perioada colonială și mâhnită de oprimarea oamenilor de culoare și a non-creștinilor. Cercetătorii și istoricii voștri sunt profund rușinați de sângele vărsat în numele religiei de către catolici și protestanți, sau în numele naționalității și originii etnice în timpul primului și celui de-al doilea Război Mondial. Această exprimare a unei rușini adânci este admirabilă.

Prin menționarea unei fracțiuni a acestei lungi liste, nu vreau să aduc reproșuri la adresa istoriei; în schimb, aș vrea să vă rog să-i întrebați pe intelectualii voșrti de ce conștiința publică a Occidentului se trezește și-și vine în simțiri cu o întârziere de mai multe decenii sau secole. De ce trebuie ca revizuirea conștiinței colective să se aplice în cazul trecutului îndepărtat, și nu și în cazul problemelor actuale? De ce se încearcă prevenirea sensibilizării opiniei publice cu privire la un aspect important, precum tratamentul aplicat culturii și gândirii islamice?

Citeşte mai departe: Mesaj către tineretul din Europa și America de Nord

Știți bine că umilirea și răspândirea urii și fricii iluzorii față de "celălalt" au constituit baza comună a tuturor acestor profitori opresivi. Acum, aș dori să vă întrebați de ce vechea politică de răspândire a "fobiei" și a urii a vizat Islamul și musulmanii cu o intensitate fără precedent. De ce dorește structura de putere a lumii ca gândirea islamică să fie marginalizată și să rămână latentă? Care dintre conceptele și valorile Islamului perturbă programele marilor puteri, și ce interese sunt protejate de umbra aruncată asupra imaginii Islamului și de denaturarea sa? Prin urmare, prima mea solicitare este: studiați și cercetați stimulentele din spatele acestei defăimări pe scară largă a imaginii Islamului.

Cea de-a doua mea cerință este ca, răspunzând valurilor de prejudecăți și de campanii de dezinformare, să încercați să dobândiți o cunoaștere directă, la prima mână, a acestei religii. Logica dreaptă cere ca voi să înțelegeți natura și esența lucrurilor cu care ei vă inspăimântă și de care vor să vă țină departe. Eu nu insist să acceptați interpretarea mea sau oricare altă interpretare a Islamului. Ceea ce vreau să spun este: nu permiteți ca această realitate dinamică și de efect a lumii de astăzi să vă fie prezentată prin prisma resentimentelor și prejudecăților. Nu le permiți să vă prezinte, în mod ipocrit, proprii teroriști recrutați, ca fiind reprezentanți ai Islamul.

Primiți cunoștințe despre Islam din surse primare și originale. Obțineți informații despre Islam prin intermediul Coranului și al vieții marelui Profet. Aș dori să vă întreb dacă ați citit, în mod nemijlocit, Coranul musulmanilor. Ați studiat învățăturile Profetului Islamului și doctrinele sale etice și umane? Ați primit vreodată mesajul Islamului de la alte surse decât media? V-ați întrebat vreodată cum și pe baza căror valori a stabilit Islamul cea mai măreață civilizație științifică și intelectuală a lumii, și a oferit cei mai distinși oamenii de știință și intelectuali, pe parcursul mai multor secole?

Aș dori să nu permiteți ca imaginile derogatorii și ofensive să creeze un zid emoțional între voi și realitate, furându-vă posibilitatea unei hotărâri imparțial din partea voastră. Astăzi, mass-media au îndepărtat granițele geografice. Prin urmare, nu le permiteți să vă asedieze în interiorul unor granițe fabricate și mentale.

Deși nimeni nu poate umple de unul singur golurile create, fiecare dintre voi poate construi un pod al gândirii și corectitudinii peste acele goluri, pentru a vă ilumina atât pe voi înșivă, cât și spațiul care vă înconjoară. Deși această provocare pre-planificată între Islam și voi, tinerii, nu este de dorit, aceasta poate ridica noi întrebări în mințile voastre curioase și iscoditoare. Încercările de a găsi răspunsuri la aceste întrebări vă va oferi posibilitatea corespunzătoare de a descoperi noi adevăruri.

Prin urmare, nu ratați ocazia de a câștiga înțelegerea adecvată, corectă și imparțială a Islamului, și, dat fiind sentimentul vostru de responsabilitate față de adevăr, sperăm ca generațiile viitoare să scrie istoria actualei interacțiuni dintre Islam și Occident cu o conștiință mai clară și cu mai puține resentimente.

 

Seyyed Ali Khamenei

21 ianuarie 2015

Conferință cu presa a MAE iranian

Doamna Marziyeh Afkham, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, a susținut o conferință cu presa la Teheran marți 5 noiembrie 2013. Domnia sa a răspuns întrebărilor presei, aducând în discuție ultimele acțiuni ale Iranului în planul politicii externe. Prima declarație a doamnei Afkham a fost legată de dorința Iranului de a implementa un acord de securitate cu Pakistanul pentru arestarea și extrădarea de această țară a teroriștilor care au săvârșit un atac terorist în Republica Islamică Iran pe 25 octombrie 2013. Atacul a avut loc în regiunea Saravan a provinciei Sistan și Balucistan, lângă granița cu Pakistanul. 14 grăniceri iranieni au fost uciși și alți trei au fost răniți. Atacatorii au pătruns în Iran din Pakistan și s-au retras în această țară după atac.

 

Citeşte mai departe: Conferință cu presa a MAE iranian

 

În luna februarie a anului curent Iranul și Pakistanul au semnat o înțelegere de securitate care prevede ca ambele țări să coopereze pentru combaterea crimei organizate, luptei împotriva terorismului și acțiunilor care duc la subminarea securității naționale. Doamna Afkham a anunțat că ambasada iraniană la Islamabad stabilește detaliile referitoare la vizite oficiale iraniene în Pakistan în viitorul apropiat.
Referitor la vizita ministrului afacerilor externe iranian la Paris, Afkham a spus că el se va întâlni cu Laurent Fabius, ministrul de externe francez. Cei doi miniștrii e externe vor discuta relațiile bilaterale dar și chestiuni  regionale și internaționale precum dosarul nuclear iranian și criza din Siria.
Mohammad Javad Zarif, ministrul afacerilor externe al Iranului, a pornit marți 5 noiembrie 2013 spre Paris pentru a participa la ediția 37 a sesiunii Conferinței Generale a Organizației Culturii, Științei și Educației a Organizației Națiunilor Unite (UNESCO). Domnia sa va susține un discurs la eveniment, din postura de invitat special. După vizita în Franța, Zarif se va îndrepta spre Geneva în Elveția unde pe 7 și 8 noiembrie 2013 va avea loc următoarea rundă de negocieri dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate ONU (SUA, China, Rusia, Franța, Marea Britanie) plus Germania și Iranul.
Purtătoarea de cuvânt a ministerului afacerilor externe iranian a abordat apoi apariția în presă a informațiilor referitoare la spionajul SUA asupra unei vizite efectuate de Liderul Suprem al Iranului (ayatollahul Seyyed Ali Khamenei) în provincia Kurdistan din vestul țării, vizită efectuată în mai 2009. Aceste acuzații de spionaj au apărut în Star Tribune pe 2 noiembrie 2013, conform unor documente ale Agenției Naționale de Securitate a SUA și au fost făcute publice de Edward Snowden. Afkham a denunțat spionajul cibernetic, subliniind că Iranul sprijină eforturile internaționale menite să combată asemenea activități ilegale și să asigure spațiul cibernetic.
Răspunzând unei întrebări referitoare la prezența Iranului la Conferința Geneva 2 privitoare la criza din Siria, doamna Afkham a precizat că Republica Islamică Iran nu a primit încă nici o invitație de a participa la această conferință. Domnia sa a specificat că Iranul este pregătit să ajute la rezolvarea crizei din Siria dar că nu va accepta nici un fel de precondiție pentru a participa la discuții.
Purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe iranian a reacționat și la comentariile recente ale secretarului apărării american Chuck Hagel despre negocierile nucleare ale grupului G5+1 și Iran. Afkham a spus că asemenea comentarii atestă concepția greșită pe care o are Occidentul față de aceste negocieri. Luni 4 noiembrie 2013 Hagel a afirmat că amenințările premierului israelian Benjamin Netanyahu la adresa Iranului, coroborate cu sancțiunile economice impuse Iranului de Occident vor împinge regimul de la Teheran să angajeze un dialog referitor la programul iranian al energiei nucleare. Doamna Afkham a respins acest afirmații ca ”nefondate” și a declarat că: ”Sancțiunile nu au impact asupra națiunii iraniene și nu vor duce la nici o schimbare politică în Iran”. 

_________________________________________________________________

Articol preluat de pe pagina de internet a Canalului Press TV. Sursă: http://www.presstv.ir/detail/2013/11/05/333089/iran-wants-pakistan-terrorists-extradited/ 
Sursă fotografie: http://www.iranreview.org/content/Documents/Iran-Rejects-Media-Speculation-about-Geneva-Talks.htm