Logo Cosmin.jpg

invata limba persana la biblioteca judeteana arges

Invata limba persana GRATUIT!

VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners
VTEM Banners

Mesaj către tineretul din Europa și America de Nord

În numele Lui Dumnezeu, Cel Binefăcător și Milostiv

 

Mesajul Ayatollahului Seyyed Ali Khamenei

Liderul Republicii Islamice Iran

 

Catre Tineretul din Europa și America de Nord,

 

Evenimentele recente din Franța și cele similare din alte țări occidentale m-au convins să vorbesc direct cu voi despre ele. Mă adresez vouă, [tinerilor], nu pentru că i-am trecut cu vederea pe părinții voștri, ci mai degrabă pentru că viitorul națiunilor și al țărilor vor fi în mâinile voastre; și, de asemenea, pentru că mi se pare că dorința de căutare a adevărului este mai puternică și mai alertă în inimile voastre.

Nu mă adresez politicienilor și oamenilor de stat în această scrisoare, pentru că eu cred că au separat în mod conștient traseul politicii de calea dreptății și adevărului.

Aș dori să vorbesc cu voi despre Islam, în special despre imaginea care vă este vouă prezentată ca fiind Islamul. În ultimele două decenii, încă de la dezintegrarea Uniunii Sovietice, au fost făcute multe încercări de a plasa această mare religie în locul unui inamic înfricoșător. Provocarea unui sentiment de groază și ură, și utilizarea acestuia are, din păcate, o poveste lungă în istoria politică a Occidentului.

Nu vreau să mă ocup, aici, cu diferitele fobii cu care națiunile occidentale au fost până acum îndoctrinate. O revizuire sumară a studiilor și criticilor recente ale istoriei v-ar putea arăta faptul că tratamentul nesincer și ipocrit al guvernelor occidentale față de alte națiuni și culturi a fost cenzurat în noile istoriografii.

Istoria Statelor Unite și a Europei este rușinată de sclavie, este jenată de perioada colonială și mâhnită de oprimarea oamenilor de culoare și a non-creștinilor. Cercetătorii și istoricii voștri sunt profund rușinați de sângele vărsat în numele religiei de către catolici și protestanți, sau în numele naționalității și originii etnice în timpul primului și celui de-al doilea Război Mondial. Această exprimare a unei rușini adânci este admirabilă.

Prin menționarea unei fracțiuni a acestei lungi liste, nu vreau să aduc reproșuri la adresa istoriei; în schimb, aș vrea să vă rog să-i întrebați pe intelectualii voșrti de ce conștiința publică a Occidentului se trezește și-și vine în simțiri cu o întârziere de mai multe decenii sau secole. De ce trebuie ca revizuirea conștiinței colective să se aplice în cazul trecutului îndepărtat, și nu și în cazul problemelor actuale? De ce se încearcă prevenirea sensibilizării opiniei publice cu privire la un aspect important, precum tratamentul aplicat culturii și gândirii islamice?

Ayatollah Ali Khamenei

Știți bine că umilirea și răspândirea urii și fricii iluzorii față de "celălalt" au constituit baza comună a tuturor acestor profitori opresivi. Acum, aș dori să vă întrebați de ce vechea politică de răspândire a "fobiei" și a urii a vizat Islamul și musulmanii cu o intensitate fără precedent. De ce dorește structura de putere a lumii ca gândirea islamică să fie marginalizată și să rămână latentă? Care dintre conceptele și valorile Islamului perturbă programele marilor puteri, și ce interese sunt protejate de umbra aruncată asupra imaginii Islamului și de denaturarea sa? Prin urmare, prima mea solicitare este: studiați și cercetați stimulentele din spatele acestei defăimări pe scară largă a imaginii Islamului.

Cea de-a doua mea cerință este ca, răspunzând valurilor de prejudecăți și de campanii de dezinformare, să încercați să dobândiți o cunoaștere directă, la prima mână, a acestei religii. Logica dreaptă cere ca voi să înțelegeți natura și esența lucrurilor cu care ei vă inspăimântă și de care vor să vă țină departe. Eu nu insist să acceptați interpretarea mea sau oricare altă interpretare a Islamului. Ceea ce vreau să spun este: nu permiteți ca această realitate dinamică și de efect a lumii de astăzi să vă fie prezentată prin prisma resentimentelor și prejudecăților. Nu le permiți să vă prezinte, în mod ipocrit, proprii teroriști recrutați, ca fiind reprezentanți ai Islamul.

Primiți cunoștințe despre Islam din surse primare și originale. Obțineți informații despre Islam prin intermediul Coranului și al vieții marelui Profet. Aș dori să vă întreb dacă ați citit, în mod nemijlocit, Coranul musulmanilor. Ați studiat învățăturile Profetului Islamului și doctrinele sale etice și umane? Ați primit vreodată mesajul Islamului de la alte surse decât media? V-ați întrebat vreodată cum și pe baza căror valori a stabilit Islamul cea mai măreață civilizație științifică și intelectuală a lumii, și a oferit cei mai distinși oamenii de știință și intelectuali, pe parcursul mai multor secole?

Aș dori să nu permiteți ca imaginile derogatorii și ofensive să creeze un zid emoțional între voi și realitate, furându-vă posibilitatea unei hotărâri imparțial din partea voastră. Astăzi, mass-media au îndepărtat granițele geografice. Prin urmare, nu le permiteți să vă asedieze în interiorul unor granițe fabricate și mentale.

Deși nimeni nu poate umple de unul singur golurile create, fiecare dintre voi poate construi un pod al gândirii și corectitudinii peste acele goluri, pentru a vă ilumina atât pe voi înșivă, cât și spațiul care vă înconjoară. Deși această provocare pre-planificată între Islam și voi, tinerii, nu este de dorit, aceasta poate ridica noi întrebări în mințile voastre curioase și iscoditoare. Încercările de a găsi răspunsuri la aceste întrebări vă va oferi posibilitatea corespunzătoare de a descoperi noi adevăruri.

Prin urmare, nu ratați ocazia de a câștiga înțelegerea adecvată, corectă și imparțială a Islamului, și, dat fiind sentimentul vostru de responsabilitate față de adevăr, sperăm ca generațiile viitoare să scrie istoria actualei interacțiuni dintre Islam și Occident cu o conștiință mai clară și cu mai puține resentimente.

 

Seyyed Ali Khamenei

21 ianuarie 2015